Trainingen

‘Ik begin met een idee, en dat wordt daarna iets anders.’ (Picasso)

Module 1: Stimuleren van creatieve denkkracht

Hierin leren de deelnemers om nieuwe, creatieve ideeën te vormen. In de module worden de volgende competenties ontwikkeld:

 • Out of the box denken
 • Experimenteren en durven doen
 • Denken vanuit de (interne) klant
 • Proactief handelen

Module 2: Innovatie komt van buiten

Innovatie komt vaak van buiten. Deelnemers leren tijdens deze module:

 • Trends herkennen
 • Ideeën van buiten halen
 • Vertalen naar kansen voor het team

Module 3: Positioneren als innovatiepartner

Tijdens deze module leert het team zich als volwaardige innovatiepartner binnen de organisatie te positioneren. De deelnemers leren de organisatiedoelen begrijpen en krijgen inzicht in de eigen team (afdeling of sector) doelen. Binnen deze module kan een keuze gemaakt worden uit het ontwikkelen van een aantal competenties:

 • Leren samenwerken
 • Vergroten omgevingsbewustzijn (intern/extern)
 • Ondernemerschap
 • Klantgericht werken
 • Adviesvaardigheden
 • Communiceren

Module 4: Aan de slag met innovatie

De deelnemers leren een plan van aanpak op te stellen waarmee het team bestaande activiteiten kan doorontwikkelen of verbeteren en beter kan laten aansluiten op de andere afdelingen. De deelnemers kunnen de training direct gaan toepassen in hun dagelijkse praktijk.

Over Injoin

Injoin is een trainingsbureau voor de informatie- en erfgoedsector. Injoin organiseert maatwerktrainingen, strategiesessies en workshops voor het versterken van innovatiekracht.

Contact

Proostwetering 68
3604 DB Maarssen

T. 06-51771333
E. info@injoin.nl