Privacyverklaring

Privacyverklaring Injoin

1 mei 2018

Injoin kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Injoin en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Injoin verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of uw IPadres. Injoin houdt naast deze contactgegevens ook gegevens bij met betrekking tot de training die u of uw werkgever afneemt, waaronder betalingsgegevens en feedback over de training.

Waarom Injoin gegevens nodig heeft
Injoin gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om door u gevraagde informatie te verstrekken of om op uw vragen te reageren. De informatie die we in het kader van trainingen verzamelen, heeft als doel de training te verzorgen, te evalueren en administratief af te handelen. Injoin vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Injoin gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet.

Hoe lang Injoin gegevens bewaart
Injoin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zo lang de wet dat voorschrijft. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Injoin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies / Google Analytics
Injoin gebruikt cookies voor deze website om algemene bezoekgegevens bij te houden, bijvoorbeeld over de meest geraadpleegde pagina’s. Via de Injoin website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Injoin gebruikt Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages over te krijgen om de website steeds te ontwikkelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@injoin.nl. Injoin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en aansprakelijkheid
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.

Injoin behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden steeds op de website gepubliceerd.

Over Injoin

Injoin is een trainingsbureau voor de informatie- en erfgoedsector. Injoin organiseert maatwerktrainingen, strategiesessies en workshops voor het versterken van innovatiekracht.

Contact

Proostwetering 68
3604 DB Maarssen

T. 06-51771333
E. info@injoin.nl