Over Injoin

‘Onze kracht is dat wij vanuit onze eigen kennis en ervaring mensen in beweging kunnen krijgen.’

De samenleving verandert

Onze samenleving is sterk in beweging door digitalisering, nieuwe technologieën, diversificatie en inclusiviteit. Dit brengt grote veranderingen met zich mee voor organisaties en professionals in de informatie- en erfgoedsector. Snel en wendbaar reageren wordt steeds belangrijker om de kansen van deze tijd te benutten en het publiek te verrassen met vernieuwende programma’s.

Hoogste tijd voor innoveren!

Innoveren begint bij het scheppen van een inspirerende cultuur en het stimuleren van creativiteit. Goed opgeleide teams zijn in staat om snel nieuwe kennis en technologieën te vertalen in kansen voor vernieuwing. In onze trainingen leer je hoe je het innoverend vermogen van jouw organisatie kunt versterken. 

Over Injoin
Over Injoin

Over Injoin

Injoin is in 2018 opgericht door Brigit Hoomans en Chantal Keijsper, professionele trainers met brede ervaring in de informatie- en erfgoedsector.

Door onze praktijkervaringen bij een groot aantal erfgoedinstellingen hebben wij ervaren hoe belangrijk het is om te investeren in een lerende organisatie en een inspirerende innovatiecultuur. Dan komen mensen in beweging om nieuwe ideeën te vormen én uit te voeren. En om samen te leren en kennis te delen. 

Onze aanpak

Injoin ontwikkelt trainingen, strategiesessies en workshops op maat. We gaan met jou in gesprek om samen de leerdoelen scherp te krijgen. We weten namelijk uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om uit te gaan van een realistisch startpunt. Bij onze trainingsprogramma’s hebben wij een innovatiescan ontwikkeld die snel inzicht geeft in jouw ontwikkelvraag. Hiermee kunnen wij onze maatwerkprogramma’s optimaal laten aansluiten op de leerdoelen van jouw organisatie, teams en professionals.

Leren bij Injoin

In onze interactieve trainingen krijg je inzicht in de wijze waarop jij een bijdrage kunt leveren aan het versterken van de innovatiekracht van jouw organisatie. Je versterkt je innovatie skills waardoor je beter in staat bent om snel en wendbaar te reageren op veranderingen.

De uitgangspunten van onze trainingen zijn:

  • Ontwikkelen van creatieve denkkracht (het innovatief potentieel)
  • Versterken van samenwerking binnen én buiten de organisatie
  • Ophalen van ideeën van buiten
  • Betrekken van de hele leercyclus (life long learning)
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Actieve kennisuitwisseling  (interactieve werkvormen)
  • Directe koppeling met de werkpraktijk (borging)
  • Veilige omgeving, gebaseerd op vertrouwen.

 

Over Injoin

Over ons

Brigit Hoomans en Chantal Keijsper kennen elkaar uit hun studietijd waarin ze beiden Boek-, bibliotheek en informatiewetenschap aan de UvA volgden. Vanaf die tijd delen ze een grote passie voor informatie, erfgoed en organisatieontwikkeling. Zelf zijn ze sindsdien actief blijven leren. Brigit Hoomans is gecertificeerd projectleider Prince 2 en studeerde in 2014 aan de UvA Business School af op strategische samenwerking tussen private en publieke partners. Chantal Keijsper heeft een onderwijsopleiding en diverse leiderschapsprogramma’s gevolgd en heeft de ICM Coachingsopleiding met StiR- en EQA-keurmerk afgerond. Ze hebben samen de gecertificeerde opleiding tot Professioneel Trainer (ICM) gevolgd.

Over Injoin
Over Injoin

Brigit Hoomans

Brigit Hoomans speelt als organisatieadviseur, projectmanager en trainer in de erfgoed- en informatiesector een actieve rol in transitietrajecten bij grote en kleinere opdrachtgevers. Ze ondersteunt organisaties bij het formuleren van strategische ontwikkeldoelen en creëert samen met medewerkers de voorwaarden om concrete stappen te kunnen zetten.

Over Injoin

Chantal Keijsper

Chantal Keijsper is gecertificeerd trainer en coach met ervaring in de informatie- en erfgoedsector. Ze heeft diverse verandertrajecten begeleid waarbij haar focus gericht was op het ontwikkelen van instellingen tot lerende organisaties. Ze gelooft in de ontwikkelkracht van mensen en hun vermogen om te blijven leren.

Over Injoin

Injoin is een trainingsbureau voor de informatie- en erfgoedsector. Injoin organiseert maatwerktrainingen, strategiesessies en workshops voor het versterken van innovatiekracht.

Contact

Proostwetering 68
3604 DB Maarssen

T. 06-51771333
E. info@injoin.nl